Skip navigation.
Home kabah

Hadiyth

Hadiyth Al-Qudsiy - Hadiyth ya 13 - Mja Hakuonekana Na Kheri Yoyote Isipokuwa Kuamrisha Watu Wasamehe Wenzie
Hadiyth Al-Qudsiy - Hadiyth Ya 14 - Jilinde Na Moto Japo Kwa Nusu Tende Au Neno Jema
Hadiyth Al-Qudsiy - Hadiyth Ya 15 - Suwratu Al-Faatihah - Nimeigawa Swalaah Baina Yangu Na Mja Wangu Nusu Mbili
Hadityh Al-Qudsiy - Hadiyth Ya 16 - Cha Kwanza Kinachohesabiwa Katika ‘Amali Za Mja Ni Swalaah
Hadiyth Al-Qudsiy - Hadiyth Ya 17 - Malaika Wanaotafuta Vikao Vya Watu Wanaomdhukuru Allaah Kisha Allaah Huwaghufuria
Hadiyth Al-Qudsiy - Hadiyth Ya 18 - Swawm Ni Yangu Na Ni Mimi Ndiye Ninayelipa
Hadiyth Al-Qudsiy - Hadiyth Ya 19 - Mimi Ni Vile Mja Wangu Anavyonidhania. Niko Pamoja Naye Anaponikumbuka
Hadiyth Al-Qudsiy - Hadiyth Ya 20 - Malipo Ya Niyyah Ya Kufanya Hasanaat Na Maovu
Hadiyth Al-Qudsiy - Hadiyth Ya 21 - Nimeikataza Nafsi Yangu Dhulma Na Nimeiharamisha Kwenu Kwa Hivyo Msidhulumiane
Hadiyth Al-Qudsiy - Hadiyth Ya 22 - Fadhila Za Kutembelea Mgonjwa, Kumlisha Aliye Na Njaa Na Kunywesha Aliye Na Kiu
Hadiyth Al-Qudsiy - Hadiyth Ya 23 - Kiburi Ni Joho Langu Na Utukufu Ni Kikoi Changu Atakayeshindana Nami Nitamvurumisha Motoni
Hadiyth Al-Qudsiy - Hadiyth Ya 24 - Waliokhasimiana Hazipokelewi ‘Amali Zao Hadi Wapatane
Hadiyth Al-Qudsiy - Hadiyth Ya 25 - Watu Watatu Watakaokuwa Wagomvi Wa Allaah Siku Ya Qiyaamah
Asijifanye Mtu Duni Kwa Kuogopa Watu Akazuia Kusema Jambo Kwani Allaah Ana Haki Zaidi Ya Kuogopwa
Hadiyth Qudsiy Hadiyth Ya 27: Wapendanao Kwa Ajili Ya Allaah Watawekwa Katika Kivuli Cha Allaah Siku Ya Qiyaamah
Hadiyth Al-Qudsiy Hadiyth ya 28: Allaah Akimpenda Mja Au Akimchukia, Humuamrisha Jibriyl
Hadiyth Al-Qudsiy 29 Allaah Anatangaza Vita Dhidi Ya Mwenye Kumfanyia Uadui Kipenzi Chake
Hadiyth Al-Qudsiy: Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) Pekee Ataweza Kutuombea Shafaa’ah Siku Ya Qiyaamah
Hadiyth Qudsiy - Hadiyth Ya 31: Mashuhadaa Wako Hai Jannah Wanatamani Kurudi Duniani Kupigana Tena Fiy SabiliLLaah
Hadiyth Al-Qudsiy Hadiyth ya 32: Mtu Anayejiua Anaharamishwa Jannah (Haingii Peponi)
Hadiyth Al-Qudsiy: Mwenye Kusubiri Anapoondokewa Na kipenzi Chake Hulipwa Jannah
Hadiyth Al-Qudsiy Hadiyth ya 34: Mwenye Kupenda Kukutana Na Allaah Na Anayechukia Kukutana Naye
Hadiyth Al-Qudsiy Hadiyth Ya 35: Mtu Aliyewausia Wanawe Wamuunguze Baada Ya Kufariki Kwa Kukhofia Adhabu Ya Allaah
Hadiyth Al-Qudsiy Hadiyth ya 36: Mja Aliyerudia Kufanya Madhambi Allaah Akamghufuria
Hadiyth Al-Qudsiy Hadiyth ya 37: Ee bin Aadam! Sitojali Dhambi Zako Madamu Utanikaribia Kuomba Maghfirah
Hadiyth Al-Qudsiy Hadiyth ya 38 Allaah Huteremka Katika Mbingu Ya Kwanza Thuluthi Ya Mwisho Ya Usiku Kuwaitikia Waja
Hadiyth Al-Qudsiy - Hadiyth Ya 39 - Nimewatayarishia Waja Wangu Jannah Ambayo Hawajapata Kuona Wala Kusikia Wala Kuyawaza
Hadiyth Al-Qudsiy Hadiyth Ya 40 - Mambo Yaliyozungushiwa Jannah Na Moto
Hadiyth Al-Qudsiy Hadiyth Ya 41-Jannah Na Moto Vilishindana Allaah Akahukumu Baina Yake
Hadiyth Al-Qudsiy Hadiyth Ya 42: Watu Wa Jannah Watapata Ridhaa Ya Allaah
Rudi Juu