Hukmu Ya Mwanamke Kusafiri Kwa Ndege Bila Mahram

Je, Inajuzu Kwa Mwanamke Kusafiri Kwa Ndege Bila Ya Kuwa Na Mahram?

 

Imaam Muhammad Swaalih Ibn 'Uthaymiyn

Chanzo: Fataawa 'Ulamaa al-Balad Al-Haraam, uk. 545. Toleo 22/05/2005.

 

 

SWALI: 

Je, ni inajuzu kwa mwanamke kusafiri kwa ndege bila ya yeye kuwa na Mahram ingawa kuna usalama katika ndege?

  
JIBU: 

Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) alisema:

“Mwanamke haijuzu kusafiri bila ya kuwa na Mahram.” [Al-Bukhaariy 3006 na Muslim 1341]


Kasema haya wakati alikuwa amesimama na kuhubiri siku ya Hijjah.
Akasimama mtu mmoja na kuuliza: “Ee Mtume wa Allaah! Mke wangu ametoka kwenda kuhiji nami nimejiandikisha kwenda kwenye vita (Jihaad) kadhaa”.

Akajibu Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam): “Nenda ukahiji pamoja na mke wako” [Al-Bukhaariy na Muslim]

 

Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) alimuamrisha aache Jihaad kwa ajili ya kumfuata mke wake na kuhiji pamoja naye. Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) hakumuuliza:

“Je, mke wako yuko katika usalama au yuko pamoja na wanawake wengine au yuko na majirani?”

Hii inaonyesha kwamba makatazo kwa mwanamke kusafiri peke yake ni kwa ujumla ('Umuum-un-Nahyi). Isitoshe kuna baadhi ya hatari katika ndege. Hebu acha tuzichunguze pamoja... 

Hebu tuchukulie mwanaume ambaye kamuacha mke wake asafiri peke yake. Lini atarudi baada ya yeye (mwanamke) kutengana naye (mwanaume)? Atarudi zake (mwanaume) baada ya yeye (mwanamke) kuingia kwenye kituo cha ndege. Huko mwanamke atakuwa bila ya Mahram.

Lakini ikiwa tutacheza na mawazo na kuchukulia kwamba mwanaume atakuwa naye (na mwanamke) kwenye kituo mpaka wakati mwanamke ataingia ndani ya ndege na kuruka. Je, haiwezekani ndege ikarudi nyuma wakati wa safari?
Hii inawezekana na hutokea wakati safari ikavunjika au ikiwa kuna hali mbaya ya hewa. 


Hebu tuchukulie pia mwanamke akaendelea na safari yake mpaka anapofika katika mji anapowasili. Itakuwaje ikiwa kituo cha ndege kitakuwa kina mashughuli mengi au kwa bahati mbaya kukatokea hali mbaya ya hewa jambo ambalo likasababisha ndege kubadilisha mwelekeo na kutua katika mji mwingine? Hii pia inawezekana.

Hebu tuchukulie pia kuwa ndege ikaruka kwa wakati wake maalumu na ikatua kwa wakati wake maalumu na uwanja wa ndege maalum. Mwanaume (Mahram wake) akatokewa na dharura ya kutoweza kukutana naye kwenye uwanja wa ndege kutokana na sababu maalum. 

Hebu tuchukulie Mahram amekuja kweli ili kukutana naye. Hivi sasa kasimama pale huku ana wasiwasi juu ya nani ambaye kakaa karibu na mwanamke (huyo) kwenye ndege. Si lazima akapata kiti na mwanamke mwenzake, kuna uwezekano tena mkubwa akawa ni mwanaume anayekaa pembeni yake. Huyu mwanaume anaweza kuwa mmoja katika viumbe vya Allaah ambao ni wadanganyifu. Huku anacheka naye, anazungumza naye, anafanya naye utani, akachukua namba yake ya simu naye (mwanamke) akampa ya kwake. Je, hili haliwezekani? Nani anayeweza kuokoka kutokana na hatari hii? 


Kwa hiyo utakuta hekima kubwa ya Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) kukataza mwanamke kusafiri peke yake bila ya kuwa na Mahram – na makatazo haya yametajwa si kwa ufafanuzi na kwa upana zaidi [ila hikmah yake kubwa sana].

 

Basi huenda mtu na akasema: 

“Mtume wa Allaah (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) alikuwa hajui yaliyojificha (Ghayb). Alikuwa hajui hizi ndege. Kwa hiyo ndiyo maana sisi tunazitafsiri safari hizi kwa safari ya ngamia iliyokuwepo hapo kale, si kwa safari ya ndege ya leo. Hivyo (ilikuwa ni sawa) kwa mwanamke kutofaa kusafiri kwenye ngamia bila ya yeye kuwa na Mahram lakini kusafiri kwa ndege hakuna neno. Kadhaalika, Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) alikuwa hajui hizi ndege ambazo kwa robo saa mtu huweza kutoka at-Twaaif mpaka ar-Riyaadh, wakati ilikua inachukua mwezi mzima kwake (Mtume na watu wa zamani) kusafiri umbali kama huu (katika zama zake).”

Sisi tunajibu kwa kusema: 

Ikiwa Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) alikuwa hajui Ghayb, hata hivyo Bwana (Mola) wa Mitume (Subhaanahu wa Ta’ala) alikuwa Anajua hilo. Anasema (Subhaanahu wa Ta'ala): 

 

 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ


”Na tumekuteremshia Kitabu hiki kinachobainisha kila kitu, na ni uongofu, na rahma, na bishara kwa Waislamu.” [An-Nahl 16: 89]

 

Ninawaonya ndugu zangu kutokana na dalili kama hizi za hatari, nazo ni kuchukulia mambo kirahisi na kumruhusu mwanamke akasafiri bila ya kuwa na Mahram. Vile vile, ninakuonyeni muache kuruhusu mwanamke akasafiri peke yake na dereva wa kiume, hata kama itakuwa ni katika mji wake. Hii ni hatari kubwa sana! Pia nakuonyeni na kuwaacha ndugu wa kiume wakawa na mke peke yake nyumbani. Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) amesema:

“Nakuonyeni na kuingia kwa wanawake!" Wakasema: ’’Mtume wa Allaah, unasemaje kuhusu hamuu*?" Akasema: “Hamuu ni kifo!”

Yaani aliwaonya kwa kutumia njia ya ukali kabisa ya kifo. 


--------------------------------------
* Kiarabu. “Hamuu” Katika hali hii kunamaanishwa ndugu za mume (wa kiume). Haafidh Ibn Hajar (Rahimahu Allaah) kasema: "at-Twabariy kasema: "Maana yake ni kwamba kuwepo kwa mtu (mwanamke) katika chumba na kaka wa mke au binamu ya mke ni kama kifo, kwa kuwa Waarabu huzoea kuita kila kitu chenye hatari ni “kifo.” [Fat-h-ul-Baariy 9/401]

 

Share